STT Hệ thống đấu thầu Online Ricons
1 Xem thông tin gói thầu(http://dauthauonline.ricons.vn/)
2 Đăng nhập hệ thống
3 Tham gia đấu thầu

-  Vào trang chủ  https://supplychain.ricons.vn/ , chọn ĐĂNG KÝ
 


- Giao diện đăng ký gồm 6 bước. Chọn “Next” sau khi nhập đầy đủ thông tin ở mỗi bước.

- Nhập các thông tin cần thiết (*) bao gồm:
+ Tên đầy đủ: Tên doanh nghiệp
+ Mã số ĐKKD/MSDN: Mã số ĐKKD/MSDN của doanh nghiệp đăng ký
+ Địa chỉ: Địa chỉ của doanh nghiệp
+ Tên đăng nhập: Tên người dùng đăng nhập vào hệ thống( được lấy từ Mã số ĐKKD/MSDN)
+ Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống
+ Xác nhận lại mật khẩu
+ Email (THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP): Email xác nhận tài khoản
+ Email (THÔNG TIN LIÊN HỆ)
- Các thông tin còn lại có thể nhập hoặc không (có thể bổ sung sau trong phần Hồ sơ năng lực)
- Sau khi nhập hoàn tất nhấn GỬI ĐĂNG KÝ.

- Sau khi người dùng đăng ký sẽ có một email gửi đến email đã đăng ký của người dùng để xác thực địa chỉ email đăng ký đúng hay không.- Click vào “Tại đây” để kích hoạt tài khoản.
- Người dùng đợi xác thực tài khoản từ quản lý phần mềm đấu thầu Online Ricons.
- Email thông báo thành công có dạng như sau:- Sau khi nhận email thông báo đăng ký thành công người dùng có thể truy cập vào hệ thống đấu thầu Online Ricons.    
- Trước khi tài khoản được kích hoạt bởi chuyên viên P&P thì khi đăng nhập sẽ xuất hiện thông báo như sau: 
 
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn HỒ SƠ NĂNG LỰC -> CẬP NHẬT HỒ SƠ   để cập nhật hồ sơ năng lực của doanh nghiệp.


- Màn hình cập nhật thông tin hiển thị, người dùng nhập các thông tin cần cập nhật sau đó gửi Yêu cầu cập nhật( Lưu ý cập nhật lại lĩnh vực kinh doanh chính, phụ)
 

I. Thông tin gói thầu
-  Người dùng có thể xem tất cả thông tin các gói thầu trên hệ thống đấu thầu trực tuyến Ricons(https://dauthauonline.ricons.vn/) và tham gia dự thầu nếu có gói thầu đang mở và hoạt động trong lĩnh vực của gói thầu.
- Chọn Tìm kiếm để lọc ra những gói thầu theo điều kiện lọc
- Click vào dòng của gói thầu muốn xem để  để xem  thông tin chi tiết gói thầu đó.
II. Thông tin chi tiết gói thầu
- Sau khi người dùng click chuột vào 1 gói thầu màn hình chi tiết gói thầu sẽ hiện ra như hình dưới đây.


- Thông tin chi tiết gói thầu bao gồm: Tên gói thầu, Số TBMT, Thời gian đăng, Lĩnh vực, Tên dự án, Địa điểm, Loại thầu, Thời gian đóng thầu, Vùng miền, Chi tiết đấu thầu – vật tư, Tài liệu đính kèm.

III. Tham gia gói thầu
- Gói thầu sẽ có 3 trạng thái: CHƯA MỞ, ĐANG MỞ, ĐÃ KẾT THÚC
+ Ở trạng thái CHƯA MỞ khi người dùng click vào nút tham gia dự thầu:
* Trường hợp Doanh nghiệp chưa đăng nhập vào hệ thống, thì cần đăng nhập để tham gia (hoặc đăng ký khi chưa có tài khoản)*  Nếu doanh nghiệp không nằm trong lĩnh vực của gói thầu sẽ không được dự thầu.* Nếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực gói thầu tham gia dự thầu, sẽ nhận được 1 mã truy cập được gửi vào Email liên hệ của doanh nghiệp.- Khi phiên thầu mở doanh nghiệp sẽ dùng mã dự thầu này để tham gia phiên đấu thầu.
- Ở trạng thái ĐANG MỞ- Doanh nghiệp vào gói thầu Đang mở và nhập mã truy cập đã được cấp trước đó để có thể tham gia đấu thầu.- Nếu mã xác nhận đúng, màn hình báo giá gói thầu sẽ hiển thị gồm 4 tabs như hình bên dưới:+ Tab Thông tin chung: Hiển thị thông tin chi tiết gói thầu, tài liệu đính kèm.
+ Tab Chi tiết: Hiển thị thông tin báo giá.
* Trong tab thông tin báo giá người dùng sẽ nhập các báo giá.


* Sau khi nhập xong  bấm vào button Báo giá dự thầu để gửi báo giá( trong thời gian phiên thầu còn đang mở người dùng có thể thay đổi thông tin báo giá của mình).
* Trong trường hợp người dùng muốn Rút thầu: click vào button Rút thầu để tiến hành rút thầu( sau khi rút thầu sẽ không được tham gia gói thầu này nữa).
+ Tab Tệp tin đính kèm: Trong thời gian phiên đang mở người dùng có thể cập nhật các tệp tin đính kèm tạo tab tệp tin đính kèm này bằng cách click vào button Chọn file và lựa chọn tệp tin đính kèm. Sau khi chọn file xong Click vào button Lưu tệp tin đính kèm để tiến hành lưu tệp tin đã đính kèm.

+ Tab Theo dõi hoạt động: hiển thị lịch sử báo giá của nhà thầu trong phiên thầu này.

 
- Tại menu người dùng truy cập vào Quản lý dự thầu để xem kết quả và chi tiết lịch sử các lần tham gia đấu thầu.
Tải file hướng dẫn sử dụng Tại đây