DANH MỤC GÓI THẦU

Có 269 kết quả được tìm thấy

Số TBMT Loại thầu Gói thầu Thời điểm mở thầu Thời điểm đóng thầu Đấu thầu
NC_VT_221685 Nhân công;Vật tư Cung cấp và thi công Đá Granite
Lĩnh vực: Đá tự nhiên
15:00 28/03/2022 16:30 28/03/2022 Đã kết thúc
VT_211684 Vật tư Cung cấp bê tông thương phẩm
Lĩnh vực: Cung cấp bê tông thương phẩm
09:00 10/11/2021 17:00 10/11/2021 Đã kết thúc
VT_211683 Vật tư Cung cấp sợi Fiber Dramix
Lĩnh vực: Cung cấp sợi thép Fiber
10:00 06/11/2021 11:30 06/11/2021 Đã kết thúc
NC_VT_211682 Nhân công;Vật tư Cung cấp và thi công chống thấm
Lĩnh vực: Chống thấm
09:00 06/11/2021 10:00 06/11/2021 Đã kết thúc
VT_211681 Vật tư Cung cấp Ngói
Lĩnh vực: Cung cấp Ngói
15:50 22/10/2021 17:00 22/10/2021 Đã kết thúc
NC_VT_211680 Nhân công;Vật tư Chống thấm
Lĩnh vực: Chống thấm
09:00 22/10/2021 10:30 22/10/2021 Đã kết thúc
VT_211679 Vật tư Cho thuê thiết bị thi công
Lĩnh vực: Cung cấp thiết bị chống sàn
14:00 21/10/2021 15:30 21/10/2021 Đã kết thúc
NC_VT_211678 Nhân công;Vật tư Cung cấp và thi công Kết cấu thép
Lĩnh vực: Kết cấu thép nhà tiền chế
16:00 19/10/2021 17:30 19/10/2021 Đã kết thúc
NC_VT_211677 Nhân công;Vật tư Đá Granite
Lĩnh vực: Đá tự nhiên
15:00 12/10/2021 16:36 12/10/2021 Đã kết thúc
VT_211676 Vật tư Vật liệu xây dựng
Lĩnh vực: Cung cấp cát
14:30 01/10/2021 15:45 01/10/2021 Đã kết thúc